ნუტრიგენეტიკის დნმ ტესტი ნუტრიგენეტიკის დნმ ტესტი

ნუტრიგენეტიკის დნმ ტესტი

Based on the latest data provided by the World Health Organization, 70% of the health condition is determined by life style and nutrition, 15% - by medical service and the remaining 15% - by genetic peculiarities.

Healthy food means diversity, balanced and tasty ration. Balanced diet is the most important condition for maintaining health, growth and development of the body. However, making choices about what you should eat is often an unresolved dilemma. Just because your friend have amazing results from any diet does not mean that it will work for you. All individuals response differently to nutrients, because the metabolic process is individual and depends mainly on genetics.

The results of genetic test give you the opportunity to learn about your genes responsible for nutrition. Determination of optimal diet for you is based on the study of the genes that are directly involved in the metabolism of fats and carbohydrates.

Based on your results you will receive one of the following outcomes:

  • Balanced diet;
  • Mediterranean diet;
  • Low-fat / high-protein diet;
  • Low-carb diet.

A genetic tests are validated on cheek swab samples. which is a completely painless and safe procedure. The genetic traits identified by the test are permanent and never change. The test results are known in less than 2 weeks. And most importantly, this analysis does not need to be checked for 3-5 years.

მეტი ინფორმაცია

გამოიწერეთ ჩვენი ნიუსლეთერი და პირველმა მიიღეთ სპეციალური შეთავაზებები!
თქვენ წარმატებით გახდით ჩვენი გამომწერი.